enter your OPM Songs: Cydel Gabutero | Your latest OPM Song guide.

Pinoy Radio Here:

OPM Archive

Imagine by John Lennon - CYDEL GABUTERO CoverCydel is singing one of the best classic song of all time, a song known to the entire universe by John Lennon - IMAGINE."Imagine" lyrics:

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today... Aha-ah...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace... You,..

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world... You,..

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Latest OPM Songs | OPM Songs

Masdan Mo Ang Mga Bata - Cydel Gabutero (Cover)MASDAN MO ANG MGA BATA cover song by CYDEL GABUTERO

I dedicate this song to all the children dreaming for a better life. I offer this song to all people of age to look and watch for us, maybe theirs something to know and learn about us. We are your children, guide us and let us be the future of our nation."Masdan Mo Ang Mga Bata" lyrics:

Ikaw ba'y nalulungkot, ikaw ba'y nag-iisa?
Walang kaibigan, walang kasama
Ikaw ba'y nalilito, pag-iisip mo'y nagugulo?
Sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo?
Ikaw ba'y isang mayaman, o ika'y isang mahirap lang
Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan?

Refrain 1:

Masdan mo ang mga bata
Masdan mo ang mga bata
Ikaw ba't walang nakikita
Sa takbo ng buhay nila
Masdan mo ang mga bata
Ang buhay ay hawak nila
Masdan mo ang mga bata
Ang sagot ay 'yong makikita

Ikaw ba'y ang taong walang pakialam sa mundo
Ngunit ang katotohanan, ikaw ma'y naguguluhan
Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay
Ngunit ang maging bata ba'y tulay
Tungo sa hanap nating buhay?
Masdan mo ang mga bata
Ang aral sa kanila makukuha
Ano nga ba ang gagawin
Sa buhay na hindi naman sa atin?

Refrain 2:

Itanong mo sa mga bata
Itanong mo sa mga bata
Ano ang kanilang nakikita
Sa buhay na hawak nila
Masdan mo ang mga bata
Sila ang tunay na pinagpala
Kaya dapat nating pahalagahan
Dapat din kayang kainggitan?

Repeat Refrain 1:

Latest OPM Songs | OPM Songs

Hello - Cydel Gabutero (Cover)After your good acceptance of my first "Flashlight" follows my version of Adele's hit song "HELLO" came a bit late but I thought an MTV might just be a good idea. I hope you like it and please share this to your friends and relatives too. - Cydel"Hello" lyrics:

Hello,
it's me
I was wondering if after all these years
You'd like to meet,
to go over
Everything

They say that time's supposed to heal ya
But I ain't done much healing
Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be

When we were younger
and free

I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
There's such a difference
between us
And a million miles

Hello from the other side
I must've called a thousand times
to tell you I'm sorry
for everything that I've done

But when I call you never
seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I've tried
to tell you I'm sorry
for breaking your heart
But it don't matter,
it clearly doesn't tear you apart anymore

Hello
how are you?
It's so typical of me to talk about myself
I'm sorry

I hope
that you're well
Did you ever make it out of that town
Where nothing ever happened?
It's no secret
That the both of us are running out of time
Hello from the other side
I must've called a thousand times
to tell you I'm sorry
for everything that I've done
But when I call you never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I've tried
to tell you I'm sorry
for breaking your heart
But it don't matter,
it clearly doesn't tear you apart anymore
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Anymore

Hello from the other side
I must've called a thousand times
to tell you I'm sorry
for everything that I've done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I've tried
to tell you I'm sorry
for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore

Latest OPM Songs | OPM Songs

Cydel Gabutero Classic version of ANAK ( The Child )Classic version of ANAK ( The Child ) has been a Crowd's favorite for every show she makes."Anak" lyrics:

Nung isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila
Ang iyong ilaw

At ang nanay at tatay mo'y
Di malaman ang gagawin
Minamasdan
Pati pagtulog mo

At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama'y kalong ka ng iyong
Amang tuwang-tuwa sa yo'

Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo'y maging Malaya
Di man sila payag
Walang magagawa

Ikaw nga ay biglang nagbago
Nagging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila'y
Sinuway mo


Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa yo
Pagka't ang nais mo'y masunod
Ang layaw mo dimo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo'y maligaw
Ikaw ay nalulong
Sa masama bisyo

At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong nila ANAK
Ba't ka nagkaganyan?

At ang iyong mata'y biglang lumuha
Ng di mo napapasin
Pagsisisi at sa isip mo't nalaman
Mong ika'y nagkamali

Latest OPM Songs | OPM Songs